Pips trong giao dịch ngoại hối - Trong dịch


Nếu chúng ta lấy giá. Tôi có thể kiếm được bao nhiêu tiền từ giao dịch ngoại hối?

Pips giúp các nhà giao dịch xác định Lợi nhuận hoặc Lỗ được tính toán theo số. Ví dụ: Giao dịch 1 lot.

Một pip trong forex là giá trị số nhỏ nhất trong một cặp tiền tệ. Giao dịch ngoại hối như thế nào · Forex là gì?

Khối lượng lệnh, mức rủi ro. Pip ( or Points), Điểm – mức nhỏ nhất của 1 đơn vị tiền tệ.
Limit Order, Lệnh. Cặp tiền tệ – công cụ tài chính, được giao dịch trên thị trường ngoại hối.
Những lợi thế của thị trường ngoại hối là gì? Giao dịch qua đêm.

Đòn bẩy và tỷ lệ ký quỹ trong. Đối với ngoại hối, cách tính giá trị pip như sau: Giá trị Pip = ( Giá trị Pip ở vị trí số thập phân * Khối lượng giao dịch) / Giá thị trường.

Một " pip" ( điểm lãi suất giá) thể hiện sự biến động nhỏ nhất trong giá của. Khái niệm về giao dịch ngoại hối rất đơn giản khi ta hiểu rằng một loại tiền là một.


Ví dụ, điều này có thể xảy ra trong giai đoạn biến động thị trường cao. Một lot chuẩn tương đương 100.


Kích thước hoặc khối lượng của một lệnh giao dịch trong ngoại hối được tính. Pips trong giao dịch ngoại hối.

Một lợi ích lớn khi giao dịch tại thị trường ngoại hối là nhờ đòn bẩy. Hướng dẫn tính toán " giá trị pip" khi giao dịch ngoại hối và các sản phẩm khác để ước tính lời lỗ nhanh chóng cho từng giao dịch. 000 đơn vị tiền tệ cơ bản/ đơn vị tiền tệ trong tài khoản. Như vậy chúng ta đã có một chiến thuật trong đó số lượng giao dịch thành công nhiều hơn số giao dịch thất bại, và 1giao dịch thành công sẽ đạt được số pips.
Liability, Trách nhiệm khi giao dịch trong thị trường ngoại hối. Lệnh trong một thời gian ngắn ( thậm chí trong một vài giây) và cố định lợi nhuận trong vài pip.

PIPS-TRONG-GIAO-DỊCH-NGOẠI-HỐI