Cung và cầu ngoại hối - Ngoại cung


Nước nào có lãi suất ngắn hạn cao hơn thì luồng vốn ngắn hạn có xu hướng chảy vào nhằm thu phần chênh lệch do tiền lãi tạo ra, do đó sẽ làm cung ngoại hối tăng lên, cầu ngoại hối giảm đi và tỷ giá hối đoái có xu hướng giảm. Nếu ta coi đô la mỹ là một hàng hóa thì cung đô la mỹ bắt nguồn từ những dòng dương là những khoản làm tăng lượng tiền đô vào nước như.
Cung cầu ngoại tệ từ khu vực dân cư Nguồn cung ngoại tệ của khu vực này chủ yếu là chuyển tiền kiều hối, lượng ngoại tệ thặng dư của các cá nhân hàng năm còn lớn hơn cả lượng vốn ròng vào VN. Giải thưởng vừa công bố hôm nay ( 4/ 1) được đánh giá dựa trên khảo sát tại 104 quốc gia và 7 khu vực trên.

Trong trường hợp tỷ giá hối đoái thả nổi thì do nguồn cung tiền usd > nguồn cầu tiền usd nên tỷ giá ngoại hối sẽ giảm tương ứng, thị trường tự điều chỉnh. Thị trường ngoại hối cũng giống như thị trường hàng hóa cũng có cung có cầu.

Lãi suất do quan hệ cung cầu vốn vay quyết định còn tỷ giá hối đoái thì do quan hệ cung cầu về ngoại hối quyết định. Cung và cầu ngoại hối.

Thị trường ngoại hối mở cửa 24/ 7/ tuần và tiền tệ được giao dịch toàn cầu giữa các trung tâm tìa chính như London, New York, Tokyo, Zurich, Frankfurt, Hong Kong, Singapore, Paris và Sydney. Ngân hàng nằm trong danh sách các " Đơn vị cung cấp dịch vụ ngoại hối tốt nhất thế giới " do tạp chí Global Finance công bố.

Nhà môi giới ngoại hối được pháp luật quy định kinh doanh hợp pháp, bản thân những nhà môi giới này tạo điều kiện cho 2 nguồn cung và cầu tiếp cận với nhau, khả năng tìm được nhiều bạn hàng nhanh chóng, đảm bảo cho thị trường vận hành tốt nhất. Cung ngoại tệ sẽ tăng lên, nhu cầu về ngoại tệ giảm bớt và tỷ giá hối đoái có xu hướng giảm.
CUNG-VÀ-CẦU-NGOẠI-HỐI