Chỉ số chứng khoán tương lai và các tùy chọn - Tương chọn

Sở dĩ lựa chọn hợp đồng tương lai ( HĐTL) chỉ số cổ phiếu là sản phẩm. Chỉ số chứng khoán tương lai và các tùy chọn.
- Chế độ hiển thị cho bảng điện theo kiểu cuộn hoặc lật trang, số dòng hiển thị trên bảng điện, và thời gian cuộn hoặc lật trang theo ý muốn. CÁC KHÁI NIỆM 1.

Đối với nhiều hợp đồng tương lai về chỉ số chứng khoán hay lãi suất cũng như phần lớn các hợp đồng quyền chọn cổ phiếu, điều này xảy ra vào ngày Thứ Sáu lần thứ ba của các. Hợp đồng tương lai.

Một thị trường tương lai có thanh khoản cao đòi hỏi một thị trường cơ sở có đủ thanh khoản và chỉ số cơ sở đáng tin cậy, nhằm giảm thiểu khả năng chỉ số bị thao túng giá trên thị trường cơ sở. Thời điểm thị trường chứng khoán phái sinh chính thức vận hành đang cận kề và sản phẩm đầu tiên được triển khai là hợp đồng tương lai chỉ số VN30. Một chứng khoán có beta nhỏ hơn 1 có nghĩa là chứng khoán đó sẽ có mức thay đổi ít hơn mức thay đổi của thị trường. Một hệ số thấp có nghĩa là cổ phiếu này được định giá thấp và thích hợp để mua và nắm giữ nó nếu doanh nghiệp có triển vọng tốt trong tương lai.

Một chứng khoán có beta bằng 1, muốn ám chỉ rằng giá chứng khoán đó sẽ di chuyển cùng bước đi với thị trường. Hệ số P/ BV được sử dụng để so sánh giá thị trường với giá trị sổ sách của một cổ phiếu.
Tính năng này có thể làm cho bảng điện nhảy nhanh hơn nếu chỉ chọn một số ít mã chứng khoán cần hiển thị. Chứng khoán: là hàng hoá trên thị trường chứng khoán bao gồm: cổ phiếu, trái phiếu và một số loại khác như quyền mua cổ phiếu mới, hợp đổng tương lai, hợp đổng quyền lựa chọn, chứng chỉ quỹ đầu tư. VN INDEX: HNX INDEX: Chỉ số chính; HSX- chỉ số khác; HSX- TRI; HSX- chỉ số ngành; Chỉ số % Thay đổi: KLGD: GTGD: CK Tăng/ Giảm: VN- INDEX: VN30- INDEX: HNX- INDEX: HNX30- INDEX: UPCOM- INDEX: VNX- ALLSHARE. Giao dịch thỏa thuận.
CHỈ-SỐ-CHỨNG-KHOÁN-TƯƠNG-LAI-VÀ-CÁC-TÙY-CHỌN