Forex giao dịch canada đòn bẩy - Canada giao

Cảnh báo về Rủi ro: Giao dịch các sản phẩm đòn bẩy như Forex và CFD có thể không phù hợp với tất cả các nhà đầu tư vì chúng tiềm ẩn mức độ rủi ro cao đối với vốn đầu tư của bạn. Điều này nghĩa là một biến động nhỏ của giá sẽ tạo ra một biến động lớn về giá trị của lệnh giao dịch, nó làm bạn có thể lời.

Xin hãy chắc chắn rằng bạn đã hiểu rõ các rủi ro liên quan. Cảnh báo rủi ro: Dịch vụ của chúng tôi bao gồm các sản phẩm giao dịch đòn bẩy và mang lại nhiều rủi ro cho nhiều hơn toàn bộ số tiền đầu tư của bạn, và có thể không phù hợp với mọi nhà đầu tư.
5 % trên tổng giá trị của lệnh giao dịch đó. Ví dụ một giao dịch với đòn bẩy 1: 200 sẽ phải ký quỹ với tỷ lệ rất nhỏ là 0.

Giao dịch CFD và các sản phẩm có đòn bẩy nói chung có rủi ro thua lỗ đáng kể và bạn có thể mất tất cả vốn đầu tư ban đầu. Bạn không nên mạo hiểm nhiều hơn mức mà bạn có đủ khả năng để mất, bạn có thể mất nhiều hơn số vốn đầu tư ban đầu của mình. Forex giao dịch canada đòn bẩy. Mở tài khoản ngay hôm nay.


1/ DFX hỗ trợ đòn bẩy 1: 200. Giao dịch forex, giao dịch vàng thế giới, mở tài khoản giao dịch vàng, hỗ trợ chiến lược giao dịch.

Tài khoản Giao dịch: Các chiến lược chênh lệch giá không được cho phép ở FXCM, và FXCM nhận định theo chủ ý của mình những gì là chiến lược chênh lệch giá. Giao dịch đòn bẩy có thể không phù hợp với tất cả các nhà đầu tư.

* Giao dịch tiềm ẩn rủi ro, bạn có thể mất nhiều hơn mức bạn đầu tư. Cảnh báo về Rủi ro: Có một mức độ rủi ro cao liên quan đến giao dịch các sản phẩm đòn bẩy như forex và CFD.
Đòn bẩy của FXTM mang lại cho bạn sức mạnh để mở rộng các cơ hội giao dịch của bạn. Vui lòng đảm bảo rằng bạn hiểu rõ các rủi ro có liên quan, cân nhắc đến các.

FOREX-GIAO-DỊCH-CANADA-ĐÒN-BẨY