Lựa chọn cổ phiếu so với quyền đánh giá cổ phiếu - Đánh quyền

Lựa chọn cổ phiếu so với quyền đánh giá cổ phiếu. Có nên lựa chọn đầu tư vào quỹ mở cổ phiếu?
1) Giá cổ phiếu vượt cao hơn 25% so với giá trị thực: Nhà đầu tư cá nhân cần có nguyên tắc bán – không được để cảm xúc lấn át đi lý trí. Nhiều nhà đầu tư vẫn còn phân vân không biết nên tự đầu tư cổ phiếu hay đầu tư vào quỹ mở cổ phiếu sẽ hiệu quả hơn.
O' NeilM, người đứng đầu Công ty nghiên cứu đầu tư William J. Tiêu chí chọn mua cổ phiếu tốt " Tôi là nhà đầu tư mới tham gia thị trường, xin cho biết, các chỉ tiêu để lựa chọn cổ phiếu tốt".

O' Neil & Company và được coi là một nhà “ phù thuỷ của thị trường chứng khoán”, đã đưa ra mô hình lựa chọn cổ phiếu hiệu quả: C- A- N- S- L- I- M. Có thể nói, xu hướng giảm giá vừa qua đã đi quá mức mà nhiều NĐT có thể dự đoán.


So sánh với mức đỉnh 1. Lựa chọn cổ phiếu theo phương pháp CANSLIM William J.


Lựa chọn cổ phiếu hay trái phiếu? Trái ngược với cổ phiếu Bluechip, cổ phiếu Penny là cách gọi của những cổ phiếu có thị giá thấp, thường là dưới mệnh giá hay giá chỉ tương đương với 1 đồng xu.
Hệ số này phản ánh mối quan hệ giữa giá thị trường và thu nhập của mỗi cổ phiếu. Đồng thời tránh những bẫy tin tức được đưa ra vì có tin tức ra ở trên đỉnh khi cổ phiếu tăng mạnh. Chỉ số giá trị phổ biến nhất để giúp bạn lựa chọn và mua cổ phiếu trực tuyến tốt đó là tỷ số P/ E. 170, 67 điểm ngày 3/ 12/, VN- Index đã giảm 76, 3%.

P/ E là hệ số giá trên thu nhập. Do vậy, nhà đầu tư cần nắm bắt, phân tích và đánh giá tin tức cổ phiếu một cách chính xác để lựa chọn được thời điểm mua tốt nhất. Thay đổi của VN- Index được coi là chỉ tiêu đánh giá hiệu quả đầu tư.

LỰA-CHỌN-CỔ-PHIẾU-SO-VỚI-QUYỀN-ĐÁNH-GIÁ-CỔ-PHIẾU